นักลงทุนสัมพันธ์

CPT

0.84THB

เปลี่ยนแปลง (%):
+0.01 (1.20%)

ปริมาณ (หุ้น):
860,200

มูลค่าการซื้อขาย (บาท):
724,202

ปรับปรุงเมื่อ 04 ธันวาคม 2563 16:37

+

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม (หน่วย: ล้านบาท)