นักลงทุนสัมพันธ์

CPT

0.80THB

เปลี่ยนแปลง (%):
-0.03 (-3.61%)

ปริมาณ (หุ้น):
2,286,500

มูลค่าการซื้อขาย (บาท):
1,857,401

ปรับปรุงเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2562 16:38

+

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม (หน่วย: ล้านบาท)