นักลงทุนสัมพันธ์

CPT

0.93THB

เปลี่ยนแปลง (%):
- (-%)

ปริมาณ (หุ้น):
1,713,300

มูลค่าการซื้อขาย (บาท):
1,577,221

ปรับปรุงเมื่อ 18 มิถุนายน 2564 16:37

+

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม (หน่วย: ล้านบาท)