นักลงทุนสัมพันธ์

CPT

1.00THB

เปลี่ยนแปลง (%):
-0.03 (-2.91%)

ปริมาณ (หุ้น):
9,671,800

มูลค่าการซื้อขาย (บาท):
10,002,163

ปรับปรุงเมื่อ 22 เมษายน 2564 16:35

+

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม (หน่วย: ล้านบาท)