นักลงทุนสัมพันธ์

CPT

1.00THB

เปลี่ยนแปลง (%):
- (-%)

ปริมาณ (หุ้น):
9,961,500

มูลค่าการซื้อขาย (บาท):
10,152,910

ปรับปรุงเมื่อ 22 สิงหาคม 2562 16:36

+

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม (หน่วย: ล้านบาท)