นักลงทุนสัมพันธ์

CPT

2.02THB

เปลี่ยนแปลง (%):
+0.02 (1.00%)

ปริมาณ (หุ้น):
450,200

มูลค่าการซื้อขาย (บาท):
904,182

ปรับปรุงเมื่อ 23 เมษายน 2561 10:40

+

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม (หน่วย: ล้านบาท)