นักลงทุนสัมพันธ์

CPT

0.62THB

เปลี่ยนแปลง (%):
-0.03 (-4.62%)

ปริมาณ (หุ้น):
236,100

มูลค่าการซื้อขาย (บาท):
149,951

ปรับปรุงเมื่อ 27 มีนาคม 2563 16:38

+

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม (หน่วย: ล้านบาท)