นักลงทุนสัมพันธ์

CPT

0.75THB

เปลี่ยนแปลง (%):
+0.03 (4.17%)

ปริมาณ (หุ้น):
1,067,800

มูลค่าการซื้อขาย (บาท):
789,907

ปรับปรุงเมื่อ 25 พฤษภาคม 2563 11:08

+

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม (หน่วย: ล้านบาท)