นักลงทุนสัมพันธ์

CPT

1.19THB

เปลี่ยนแปลง (%):
- (-%)

ปริมาณ (หุ้น):
382,500

มูลค่าการซื้อขาย (บาท):
453,894

ปรับปรุงเมื่อ 25 มิถุนายน 2562 14:34

+

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม (หน่วย: ล้านบาท)