นักลงทุนสัมพันธ์

CPT

2.74THB

เปลี่ยนแปลง (%):
-0.04 (-1.44%)

ปริมาณ (หุ้น):
3,046,500

มูลค่าการซื้อขาย (บาท):
8,439,964

ปรับปรุงเมื่อ 17 สิงหาคม 2561 16:36

+

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม (หน่วย: ล้านบาท)