นักลงทุนสัมพันธ์

CPT

0.75THB

เปลี่ยนแปลง (%):
-0.01 (-1.32%)

ปริมาณ (หุ้น):
860,100

มูลค่าการซื้อขาย (บาท):
655,142

ปรับปรุงเมื่อ 28 มกราคม 2563 16:36

+

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม (หน่วย: ล้านบาท)