นักลงทุนสัมพันธ์

CPT

1.03THB

เปลี่ยนแปลง (%):
+0.08 (8.42%)

ปริมาณ (หุ้น):
33,187,000

มูลค่าการซื้อขาย (บาท):
33,605,909

ปรับปรุงเมื่อ 08 มีนาคม 2564 16:36

+

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม (หน่วย: ล้านบาท)