นักลงทุนสัมพันธ์

CPT

0.90THB

เปลี่ยนแปลง (%):
+0.03 (3.45%)

ปริมาณ (หุ้น):
4,762,200

มูลค่าการซื้อขาย (บาท):
4,261,024

ปรับปรุงเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2561 16:35

+

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม (หน่วย: ล้านบาท)