นักลงทุนสัมพันธ์

CPT

0.84THB

เปลี่ยนแปลง (%):
- (-%)

ปริมาณ (หุ้น):
895,100

มูลค่าการซื้อขาย (บาท):
760,524

ปรับปรุงเมื่อ 07 สิงหาคม 2563 16:39

+

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม (หน่วย: ล้านบาท)