นักลงทุนสัมพันธ์

CPT

0.88THB

เปลี่ยนแปลง (%):
+0.02 (2.33%)

ปริมาณ (หุ้น):
3,107,100

มูลค่าการซื้อขาย (บาท):
2,695,404

ปรับปรุงเมื่อ 18 พฤษภาคม 2564 16:35

+

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม (หน่วย: ล้านบาท)