นักลงทุนสัมพันธ์

CPT

0.84THB

เปลี่ยนแปลง (%):
- (-%)

ปริมาณ (หุ้น):
578,400

มูลค่าการซื้อขาย (บาท):
481,576

ปรับปรุงเมื่อ 28 ตุลาคม 2563 16:39

+

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม (หน่วย: ล้านบาท)