นักลงทุนสัมพันธ์

CPT

0.81THB

เปลี่ยนแปลง (%):
+0.01 (1.25%)

ปริมาณ (หุ้น):
121,400

มูลค่าการซื้อขาย (บาท):
97,592

ปรับปรุงเมื่อ 21 กันยายน 2563 16:38

+

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม (หน่วย: ล้านบาท)