นักลงทุนสัมพันธ์

CPT

1.03THB

เปลี่ยนแปลง (%):
-0.02 (-1.90%)

ปริมาณ (หุ้น):
18,069,600

มูลค่าการซื้อขาย (บาท):
18,518,088

ปรับปรุงเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2562 16:38

+

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม (หน่วย: ล้านบาท)