นักลงทุนสัมพันธ์

CPT

0.86THB

เปลี่ยนแปลง (%):
- (-%)

ปริมาณ (หุ้น):
564,700

มูลค่าการซื้อขาย (บาท):
490,681

ปรับปรุงเมื่อ 04 ธันวาคม 2562 16:39

+

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม (หน่วย: ล้านบาท)