นักลงทุนสัมพันธ์

CPT

1.00THB

เปลี่ยนแปลง (%):
- (-%)

ปริมาณ (หุ้น):
-

มูลค่าการซื้อขาย (บาท):
0

ปรับปรุงเมื่อ 23 สิงหาคม 2562 09:57

+

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม (หน่วย: ล้านบาท)