นักลงทุนสัมพันธ์

CPT

1.16THB

เปลี่ยนแปลง (%):
+0.02 (1.75%)

ปริมาณ (หุ้น):
9,945,500

มูลค่าการซื้อขาย (บาท):
11,494,617

ปรับปรุงเมื่อ 19 เมษายน 2562 16:37

+

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม (หน่วย: ล้านบาท)