นักลงทุนสัมพันธ์

CPT

0.88THB

เปลี่ยนแปลง (%):
- (-%)

ปริมาณ (หุ้น):
-

มูลค่าการซื้อขาย (บาท):
0

ปรับปรุงเมื่อ 27 กรกฎาคม 2564 16:38

+

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม (หน่วย: ล้านบาท)