นักลงทุนสัมพันธ์

CPT

0.85THB

เปลี่ยนแปลง (%):
- (-%)

ปริมาณ (หุ้น):
293,700

มูลค่าการซื้อขาย (บาท):
249,267

ปรับปรุงเมื่อ 10 กรกฎาคม 2563 16:39

+

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม (หน่วย: ล้านบาท)