นักลงทุนสัมพันธ์

CPT

0.93THB

เปลี่ยนแปลง (%):
+0.01 (1.09%)

ปริมาณ (หุ้น):
1,289,400

มูลค่าการซื้อขาย (บาท):
1,198,419

ปรับปรุงเมื่อ 17 ตุลาคม 2562 15:40

+

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม (หน่วย: ล้านบาท)