นักลงทุนสัมพันธ์

CPT

1.19THB

เปลี่ยนแปลง (%):
- (-%)

ปริมาณ (หุ้น):
405,100

มูลค่าการซื้อขาย (บาท):
480,678

ปรับปรุงเมื่อ 25 มิถุนายน 2562 15:04

+

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม (หน่วย: ล้านบาท)