นักลงทุนสัมพันธ์

CPT

1.09THB

เปลี่ยนแปลง (%):
+0.03 (2.83%)

ปริมาณ (หุ้น):
162,286,000

มูลค่าการซื้อขาย (บาท):
182,113,559

ปรับปรุงเมื่อ 27 ตุลาคม 2564 16:39

+

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม (หน่วย: ล้านบาท)