นักลงทุนสัมพันธ์

CPT

0.93THB

เปลี่ยนแปลง (%):
-0.01 (-1.06%)

ปริมาณ (หุ้น):
1,736,600

มูลค่าการซื้อขาย (บาท):
1,615,522

ปรับปรุงเมื่อ 07 ธันวาคม 2561 16:37

+

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม (หน่วย: ล้านบาท)