นักลงทุนสัมพันธ์

CPT

0.84THB

เปลี่ยนแปลง (%):
-0.02 (-2.33%)

ปริมาณ (หุ้น):
363,500

มูลค่าการซื้อขาย (บาท):
306,421

ปรับปรุงเมื่อ 22 มกราคม 2564 16:35

+

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม (หน่วย: ล้านบาท)