วันที่คณะกรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล เงินปันผล (ต่อหุ้น) วันผลประกอบการ
19/02/61 05/03/61 08/05/61 เงินสด 0.14 01/01/60 - 31/12/60