เลือกช่วงวันที่ :
จาก
ถึง

26 พฤศจิกายน 2561 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2562


วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 25 มกราคม 2562 ถึง 07 กุมภาพันธ์ 2562 )
0.86 1.42 0.82 1.22 1,159,383,700 1,304,374,251
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 26 ธันวาคม 2561 ถึง 24 มกราคม 2562 )
0.65 0.87 0.64 0.83 658,382,300 517,653,514
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
22 กุมภาพันธ์ 2562 1.02 1.04 1.01 1.03 18,069,600 18,518,088
21 กุมภาพันธ์ 2562 1.07 1.09 1.05 1.05 13,116,700 13,997,632
20 กุมภาพันธ์ 2562 1.08 1.09 1.05 1.06 15,709,300 16,759,244
18 กุมภาพันธ์ 2562 1.08 1.11 1.07 1.07 22,661,300 24,619,514
15 กุมภาพันธ์ 2562 1.12 1.12 1.07 1.07 28,570,600 31,330,376
14 กุมภาพันธ์ 2562 1.18 1.18 1.12 1.13 81,629,300 94,162,424
13 กุมภาพันธ์ 2562 1.09 1.16 1.05 1.16 158,482,600 178,279,253
12 กุมภาพันธ์ 2562 1.14 1.15 1.06 1.09 49,619,300 54,850,109
11 กุมภาพันธ์ 2562 1.19 1.19 1.13 1.14 49,766,000 57,751,424
08 กุมภาพันธ์ 2562 1.22 1.25 1.13 1.18 185,581,600 222,652,244
07 กุมภาพันธ์ 2562 1.15 1.24 1.13 1.22 225,184,500 268,117,608
06 กุมภาพันธ์ 2562 1.30 1.42 1.04 1.13 365,766,400 454,440,426
05 กุมภาพันธ์ 2562 0.99 1.24 0.99 1.24 321,206,100 363,047,257
04 กุมภาพันธ์ 2562 0.85 0.97 0.85 0.96 121,234,000 111,322,528
01 กุมภาพันธ์ 2562 0.84 0.86 0.84 0.84 9,467,600 8,009,977
31 มกราคม 2562 0.84 0.86 0.83 0.84 19,657,100 16,534,225
30 มกราคม 2562 0.83 0.85 0.83 0.83 9,798,100 8,170,374
29 มกราคม 2562 0.85 0.85 0.82 0.83 15,784,700 13,173,614
28 มกราคม 2562 0.87 0.88 0.85 0.85 23,061,700 19,858,179
25 มกราคม 2562 0.86 0.88 0.85 0.86 48,223,500 41,700,063
24 มกราคม 2562 0.80 0.84 0.79 0.83 40,087,200 32,707,324
23 มกราคม 2562 0.81 0.81 0.79 0.79 24,869,300 19,853,766
22 มกราคม 2562 0.76 0.83 0.76 0.82 82,083,800 66,516,437
21 มกราคม 2562 0.75 0.77 0.74 0.76 19,549,700 14,818,392
18 มกราคม 2562 0.73 0.77 0.73 0.74 28,117,900 21,176,917
17 มกราคม 2562 0.73 0.74 0.72 0.73 7,211,500 5,285,725
16 มกราคม 2562 0.74 0.77 0.72 0.73 14,778,700 10,949,100
15 มกราคม 2562 0.72 0.76 0.71 0.74 22,189,600 16,419,299
14 มกราคม 2562 0.73 0.75 0.70 0.71 11,080,100 7,994,085
11 มกราคม 2562 0.78 0.79 0.73 0.73 22,632,100 16,916,587
10 มกราคม 2562 0.78 0.79 0.77 0.78 6,096,200 4,769,198
09 มกราคม 2562 0.80 0.81 0.78 0.79 15,908,600 12,579,592
08 มกราคม 2562 0.80 0.83 0.77 0.79 43,453,500 34,914,898
07 มกราคม 2562 0.84 0.87 0.79 0.79 66,777,300 55,719,700
04 มกราคม 2562 0.83 0.84 0.78 0.83 83,142,800 67,895,048
03 มกราคม 2562 0.69 0.86 0.69 0.84 131,982,700 103,576,715
02 มกราคม 2562 0.65 0.69 0.65 0.68 19,512,400 13,154,848
28 ธันวาคม 2561 0.66 0.66 0.65 0.65 5,396,600 3,542,510
27 ธันวาคม 2561 0.66 0.67 0.64 0.66 8,689,900 5,699,931
26 ธันวาคม 2561 0.65 0.67 0.65 0.65 4,822,400 3,163,442
25 ธันวาคม 2561 0.68 0.68 0.65 0.65 6,766,700 4,470,743
24 ธันวาคม 2561 0.67 0.70 0.66 0.68 9,647,400 6,619,590
21 ธันวาคม 2561 0.67 0.69 0.66 0.68 9,534,700 6,455,452
20 ธันวาคม 2561 0.73 0.73 0.67 0.68 8,725,100 6,095,358
19 ธันวาคม 2561 0.72 0.76 0.72 0.74 6,746,000 4,971,288
18 ธันวาคม 2561 0.80 0.80 0.78 0.78 2,255,000 1,764,292
17 ธันวาคม 2561 0.85 0.86 0.79 0.80 5,814,900 4,696,969
14 ธันวาคม 2561 0.87 0.88 0.85 0.85 3,078,800 2,656,446
13 ธันวาคม 2561 0.90 0.90 0.87 0.87 3,368,500 2,973,777
12 ธันวาคม 2561 0.90 0.91 0.88 0.89 5,337,100 4,794,409
11 ธันวาคม 2561 0.93 0.93 0.88 0.88 5,195,900 4,686,484
07 ธันวาคม 2561 0.94 0.94 0.92 0.93 1,736,600 1,615,522
06 ธันวาคม 2561 0.94 0.94 0.92 0.94 1,913,100 1,782,630
04 ธันวาคม 2561 0.98 0.98 0.93 0.95 10,262,400 9,810,680
03 ธันวาคม 2561 0.98 1.00 0.97 0.98 9,417,200 9,269,202
30 พฤศจิกายน 2561 0.97 1.00 0.97 0.98 8,728,200 8,583,494
29 พฤศจิกายน 2561 0.98 1.00 0.96 0.97 17,942,600 17,569,521
28 พฤศจิกายน 2561 0.99 1.03 0.95 0.97 44,930,600 44,738,978
27 พฤศจิกายน 2561 0.90 1.00 0.89 0.97 37,954,700 36,741,216
26 พฤศจิกายน 2561 0.90 0.91 0.88 0.90 4,838,000 4,354,348

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น