เลือกช่วงวันที่ :
จาก
ถึง

10 กันยายน 2563 ถึง 04 ธันวาคม 2563


วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 09 พฤศจิกายน 2563 ถึง 20 พฤศจิกายน 2563 )
0.82 0.85 0.80 0.82 4,141,500 3,384,393
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 08 ตุลาคม 2563 ถึง 06 พฤศจิกายน 2563 )
0.85 0.87 0.75 0.81 7,496,900 6,239,569
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
04 ธันวาคม 2563 0.84 0.86 0.83 0.84 860,200 724,202
03 ธันวาคม 2563 0.83 0.84 0.82 0.83 944,300 783,670
02 ธันวาคม 2563 0.84 0.84 0.83 0.83 362,400 303,603
01 ธันวาคม 2563 0.83 0.84 0.82 0.83 377,600 312,692
30 พฤศจิกายน 2563 0.83 0.83 0.83 0.83 74,100 61,503
27 พฤศจิกายน 2563 0.83 0.84 0.83 0.83 497,700 413,096
26 พฤศจิกายน 2563 0.83 0.83 0.82 0.82 187,100 153,423
25 พฤศจิกายน 2563 0.82 0.83 0.82 0.82 96,200 78,894
24 พฤศจิกายน 2563 0.82 0.83 0.82 0.82 295,200 242,109
23 พฤศจิกายน 2563 0.82 0.83 0.81 0.83 1,309,400 1,066,384
20 พฤศจิกายน 2563 0.82 0.83 0.81 0.82 159,500 130,841
19 พฤศจิกายน 2563 0.82 0.82 0.81 0.81 379,700 308,125
18 พฤศจิกายน 2563 0.82 0.82 0.80 0.82 770,500 623,145
17 พฤศจิกายน 2563 0.82 0.83 0.81 0.81 163,400 134,402
16 พฤศจิกายน 2563 0.83 0.83 0.81 0.82 321,000 262,202
13 พฤศจิกายน 2563 0.82 0.85 0.81 0.83 951,300 787,310
12 พฤศจิกายน 2563 0.82 0.82 0.81 0.82 57,400 46,566
11 พฤศจิกายน 2563 0.82 0.82 0.81 0.81 307,900 250,458
10 พฤศจิกายน 2563 0.81 0.83 0.80 0.83 697,700 568,995
09 พฤศจิกายน 2563 0.82 0.83 0.81 0.82 333,100 272,349
06 พฤศจิกายน 2563 0.83 0.83 0.81 0.81 307,300 251,875
05 พฤศจิกายน 2563 0.82 0.83 0.82 0.83 194,600 159,772
04 พฤศจิกายน 2563 0.82 0.83 0.82 0.82 124,000 101,685
03 พฤศจิกายน 2563 0.82 0.83 0.81 0.82 359,200 295,356
02 พฤศจิกายน 2563 0.83 0.83 0.81 0.82 262,100 215,541
30 ตุลาคม 2563 0.82 0.83 0.82 0.82 25,000 20,516
29 ตุลาคม 2563 0.83 0.83 0.82 0.83 305,000 250,217
28 ตุลาคม 2563 0.84 0.84 0.83 0.84 578,400 481,576
27 ตุลาคม 2563 0.84 0.84 0.82 0.84 84,300 69,931
26 ตุลาคม 2563 0.83 0.84 0.82 0.84 353,200 295,291
22 ตุลาคม 2563 0.82 0.83 0.80 0.81 159,800 130,841
21 ตุลาคม 2563 0.82 0.84 0.82 0.82 238,900 197,107
20 ตุลาคม 2563 0.81 0.82 0.80 0.82 126,500 101,585
19 ตุลาคม 2563 0.83 0.83 0.75 0.80 1,047,400 840,177
16 ตุลาคม 2563 0.84 0.85 0.84 0.84 322,700 271,078
15 ตุลาคม 2563 0.83 0.85 0.83 0.84 282,100 235,111
14 ตุลาคม 2563 0.85 0.86 0.84 0.84 726,500 616,236
12 ตุลาคม 2563 0.86 0.87 0.85 0.85 390,900 335,368
09 ตุลาคม 2563 0.85 0.87 0.84 0.85 934,100 801,109
08 ตุลาคม 2563 0.85 0.86 0.83 0.83 674,900 569,197
07 ตุลาคม 2563 0.87 0.87 0.84 0.84 1,320,600 1,116,593
06 ตุลาคม 2563 0.88 0.89 0.85 0.86 1,242,600 1,080,609
05 ตุลาคม 2563 0.87 0.90 0.87 0.88 1,560,000 1,374,343
02 ตุลาคม 2563 0.85 0.87 0.85 0.86 1,531,000 1,314,781
01 ตุลาคม 2563 0.88 0.88 0.83 0.84 1,445,900 1,233,277
30 กันยายน 2563 0.87 0.93 0.85 0.87 9,738,500 8,705,703
29 กันยายน 2563 0.82 0.86 0.82 0.86 1,938,600 1,631,640
28 กันยายน 2563 0.83 0.83 0.80 0.81 39,600 32,033
25 กันยายน 2563 0.81 0.83 0.81 0.82 62,100 50,665
24 กันยายน 2563 0.81 0.81 0.80 0.80 99,100 79,784
23 กันยายน 2563 0.81 0.82 0.81 0.81 33,100 26,863
22 กันยายน 2563 0.79 0.81 0.79 0.81 2,500 2,011
21 กันยายน 2563 0.79 0.81 0.79 0.81 121,400 97,592
18 กันยายน 2563 0.78 0.82 0.78 0.80 251,500 200,384
17 กันยายน 2563 0.77 0.80 0.72 0.77 392,900 296,608
16 กันยายน 2563 0.83 0.84 0.77 0.77 1,066,200 857,041
15 กันยายน 2563 0.84 0.84 0.83 0.83 211,700 176,370
14 กันยายน 2563 0.85 0.85 0.83 0.84 178,000 149,020
11 กันยายน 2563 0.85 0.85 0.85 0.85 40,200 34,170
10 กันยายน 2563 0.84 0.85 0.84 0.84 103,300 86,802

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น