เลือกช่วงวันที่ :
จาก
ถึง

31 ตุลาคม 2562 ถึง 28 มกราคม 2563


วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 30 ธันวาคม 2562 ถึง 14 มกราคม 2563 )
0.81 0.82 0.79 0.79 9,600,200 7,674,022
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 28 พฤศจิกายน 2562 ถึง 27 ธันวาคม 2562 )
0.85 0.89 0.80 0.81 16,722,300 14,161,582
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
28 มกราคม 2563 0.76 0.77 0.75 0.75 860,100 655,142
27 มกราคม 2563 0.77 0.78 0.76 0.76 949,100 729,216
24 มกราคม 2563 0.78 0.79 0.77 0.78 686,800 539,267
23 มกราคม 2563 0.76 0.81 0.76 0.77 7,304,400 5,728,946
22 มกราคม 2563 0.77 0.78 0.76 0.76 864,700 659,222
21 มกราคม 2563 0.79 0.79 0.77 0.77 3,244,400 2,520,158
20 มกราคม 2563 0.80 0.80 0.78 0.79 562,000 443,698
17 มกราคม 2563 0.80 0.80 0.79 0.79 875,100 694,422
16 มกราคม 2563 0.80 0.83 0.79 0.80 3,616,200 2,921,299
15 มกราคม 2563 0.79 0.80 0.79 0.80 315,700 249,409
14 มกราคม 2563 0.80 0.80 0.79 0.79 1,178,700 933,691
13 มกราคม 2563 0.80 0.81 0.79 0.81 692,800 552,228
10 มกราคม 2563 0.80 0.81 0.79 0.80 247,100 197,710
09 มกราคม 2563 0.79 0.80 0.79 0.79 655,700 524,162
08 มกราคม 2563 0.79 0.80 0.79 0.79 993,800 787,103
07 มกราคม 2563 0.79 0.80 0.79 0.79 80,700 64,072
06 มกราคม 2563 0.81 0.81 0.79 0.79 796,100 629,987
03 มกราคม 2563 0.82 0.82 0.80 0.81 1,316,400 1,061,307
02 มกราคม 2563 0.80 0.82 0.80 0.82 326,800 266,652
30 ธันวาคม 2562 0.81 0.82 0.80 0.80 3,312,100 2,657,110
27 ธันวาคม 2562 0.81 0.82 0.81 0.81 534,300 433,653
26 ธันวาคม 2562 0.81 0.83 0.81 0.82 80,500 66,071
25 ธันวาคม 2562 0.81 0.82 0.80 0.81 883,600 716,363
24 ธันวาคม 2562 0.83 0.84 0.81 0.81 2,078,300 1,703,701
23 ธันวาคม 2562 0.85 0.86 0.83 0.83 447,800 377,368
20 ธันวาคม 2562 0.85 0.85 0.84 0.85 837,700 711,453
19 ธันวาคม 2562 0.84 0.85 0.84 0.85 235,900 198,443
18 ธันวาคม 2562 0.83 0.85 0.83 0.85 126,900 106,498
17 ธันวาคม 2562 0.84 0.87 0.83 0.83 1,094,400 924,827
16 ธันวาคม 2562 0.85 0.86 0.85 0.86 657,500 560,708
13 ธันวาคม 2562 0.85 0.85 0.84 0.85 268,800 226,226
12 ธันวาคม 2562 0.83 0.85 0.83 0.85 231,700 195,340
11 ธันวาคม 2562 0.84 0.85 0.83 0.83 474,200 395,478
09 ธันวาคม 2562 0.85 0.85 0.83 0.83 1,623,300 1,362,382
06 ธันวาคม 2562 0.87 0.87 0.86 0.86 534,100 460,242
04 ธันวาคม 2562 0.86 0.87 0.85 0.86 564,700 490,681
03 ธันวาคม 2562 0.86 0.87 0.85 0.86 634,800 545,678
02 ธันวาคม 2562 0.87 0.88 0.86 0.86 632,100 551,388
29 พฤศจิกายน 2562 0.86 0.87 0.85 0.87 1,039,000 894,574
28 พฤศจิกายน 2562 0.85 0.89 0.85 0.86 3,742,700 3,240,508
27 พฤศจิกายน 2562 0.82 0.87 0.82 0.85 3,496,700 2,972,863
26 พฤศจิกายน 2562 0.83 0.83 0.82 0.82 229,800 190,630
25 พฤศจิกายน 2562 0.81 0.83 0.81 0.82 62,300 51,429
22 พฤศจิกายน 2562 0.82 0.82 0.80 0.81 1,710,200 1,390,659
21 พฤศจิกายน 2562 0.83 0.83 0.80 0.81 290,200 236,804
20 พฤศจิกายน 2562 0.82 0.83 0.80 0.80 286,300 232,095
19 พฤศจิกายน 2562 0.82 0.83 0.81 0.81 555,800 457,334
18 พฤศจิกายน 2562 0.80 0.82 0.80 0.81 510,900 415,705
15 พฤศจิกายน 2562 0.83 0.83 0.80 0.80 2,286,500 1,857,401
14 พฤศจิกายน 2562 0.86 0.86 0.83 0.83 2,600,900 2,175,327
13 พฤศจิกายน 2562 0.86 0.87 0.85 0.85 612,500 524,210
12 พฤศจิกายน 2562 0.87 0.87 0.85 0.86 485,500 417,299
11 พฤศจิกายน 2562 0.87 0.87 0.86 0.86 472,200 406,824
08 พฤศจิกายน 2562 0.87 0.88 0.86 0.86 707,400 610,586
07 พฤศจิกายน 2562 0.87 0.88 0.86 0.86 933,200 805,649
06 พฤศจิกายน 2562 0.88 0.88 0.86 0.86 1,580,800 1,365,947
05 พฤศจิกายน 2562 0.88 0.89 0.87 0.87 842,700 736,970
04 พฤศจิกายน 2562 0.88 0.89 0.87 0.87 1,424,000 1,249,950
01 พฤศจิกายน 2562 0.88 0.91 0.87 0.87 3,767,300 3,351,574
31 ตุลาคม 2562 0.90 0.90 0.87 0.87 1,708,300 1,506,190

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น