เลือกช่วงวันที่ :
จาก
ถึง

12 กันยายน 2561 ถึง 07 ธันวาคม 2561


วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 09 พฤศจิกายน 2561 ถึง 22 พฤศจิกายน 2561 )
1.09 1.10 0.87 0.89 110,779,800 108,973,036
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 10 ตุลาคม 2561 ถึง 08 พฤศจิกายน 2561 )
1.45 1.46 1.02 1.08 633,914,900 766,192,503
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
07 ธันวาคม 2561 0.94 0.94 0.92 0.93 1,736,600 1,615,522
06 ธันวาคม 2561 0.94 0.94 0.92 0.94 1,913,100 1,782,630
04 ธันวาคม 2561 0.98 0.98 0.93 0.95 10,262,400 9,810,680
03 ธันวาคม 2561 0.98 1.00 0.97 0.98 9,417,200 9,269,202
30 พฤศจิกายน 2561 0.97 1.00 0.97 0.98 8,728,200 8,583,494
29 พฤศจิกายน 2561 0.98 1.00 0.96 0.97 17,942,600 17,569,521
28 พฤศจิกายน 2561 0.99 1.03 0.95 0.97 44,930,600 44,738,978
27 พฤศจิกายน 2561 0.90 1.00 0.89 0.97 37,954,700 36,741,216
26 พฤศจิกายน 2561 0.90 0.91 0.88 0.90 4,838,000 4,354,348
23 พฤศจิกายน 2561 0.89 0.90 0.87 0.89 3,675,300 3,248,845
22 พฤศจิกายน 2561 0.91 0.95 0.89 0.89 16,092,100 14,761,921
21 พฤศจิกายน 2561 0.87 0.91 0.87 0.90 4,762,200 4,261,024
20 พฤศจิกายน 2561 0.91 0.91 0.87 0.87 8,786,400 7,755,678
19 พฤศจิกายน 2561 0.96 0.96 0.90 0.91 6,788,500 6,293,808
16 พฤศจิกายน 2561 0.99 1.00 0.95 0.95 9,718,400 9,408,017
15 พฤศจิกายน 2561 1.01 1.02 0.99 0.99 4,548,800 4,543,479
14 พฤศจิกายน 2561 0.99 1.04 0.99 1.00 10,756,300 10,905,879
13 พฤศจิกายน 2561 0.98 1.02 0.97 1.01 17,926,900 17,846,260
12 พฤศจิกายน 2561 1.06 1.07 1.02 1.04 12,354,900 12,924,808
09 พฤศจิกายน 2561 1.09 1.10 1.04 1.04 19,045,300 20,272,162
08 พฤศจิกายน 2561 1.19 1.21 1.04 1.08 93,358,000 106,937,516
07 พฤศจิกายน 2561 1.18 1.22 1.15 1.15 52,341,500 61,678,739
06 พฤศจิกายน 2561 1.20 1.22 1.15 1.17 35,578,100 42,330,123
05 พฤศจิกายน 2561 1.27 1.35 1.18 1.20 128,496,900 162,464,866
02 พฤศจิกายน 2561 1.09 1.28 1.09 1.26 115,285,700 137,153,500
01 พฤศจิกายน 2561 1.04 1.09 1.03 1.08 21,287,700 22,684,215
31 ตุลาคม 2561 1.03 1.04 1.03 1.03 8,315,500 8,603,747
30 ตุลาคม 2561 1.04 1.05 1.02 1.02 5,591,800 5,751,725
29 ตุลาคม 2561 1.09 1.11 1.03 1.03 9,248,500 9,824,522
26 ตุลาคม 2561 1.11 1.15 1.09 1.09 18,312,700 20,519,385
25 ตุลาคม 2561 1.06 1.15 1.05 1.11 22,234,100 24,681,634
24 ตุลาคม 2561 1.06 1.14 1.03 1.06 14,925,400 16,111,176
22 ตุลาคม 2561 1.19 1.20 1.10 1.10 11,774,400 13,559,960
19 ตุลาคม 2561 1.25 1.25 1.20 1.20 8,520,500 10,393,533
18 ตุลาคม 2561 1.34 1.34 1.26 1.26 12,504,000 16,087,468
17 ตุลาคม 2561 1.39 1.40 1.34 1.34 10,866,300 14,790,961
16 ตุลาคม 2561 1.43 1.43 1.37 1.38 11,896,400 16,587,090
12 ตุลาคม 2561 1.38 1.46 1.38 1.43 28,403,200 40,693,101
11 ตุลาคม 2561 1.36 1.41 1.35 1.38 8,229,900 11,335,453
10 ตุลาคม 2561 1.45 1.46 1.40 1.42 16,744,300 24,003,789
09 ตุลาคม 2561 1.50 1.50 1.37 1.41 40,365,600 57,392,762
08 ตุลาคม 2561 1.68 1.69 1.52 1.53 34,142,100 53,505,844
05 ตุลาคม 2561 1.80 1.80 1.70 1.71 12,394,600 21,485,454
04 ตุลาคม 2561 1.86 1.88 1.80 1.80 4,717,400 8,654,518
03 ตุลาคม 2561 1.89 1.90 1.86 1.86 7,187,600 13,501,294
02 ตุลาคม 2561 1.92 1.93 1.89 1.90 6,580,000 12,534,140
01 ตุลาคม 2561 1.97 1.97 1.92 1.92 6,223,900 12,083,032
28 กันยายน 2561 1.96 1.98 1.96 1.97 3,071,400 6,039,733
27 กันยายน 2561 1.99 2.00 1.96 1.96 4,232,900 8,330,993
26 กันยายน 2561 1.97 2.02 1.96 1.99 10,124,900 20,171,379
25 กันยายน 2561 1.96 1.98 1.94 1.96 5,168,900 10,128,025
24 กันยายน 2561 1.98 2.02 1.94 1.95 10,533,900 20,797,105
21 กันยายน 2561 1.98 2.00 1.97 1.98 6,109,000 12,110,919
20 กันยายน 2561 2.00 2.00 1.97 1.97 5,224,700 10,373,015
19 กันยายน 2561 2.00 2.02 2.00 2.00 2,222,400 4,445,714
18 กันยายน 2561 2.04 2.06 1.98 2.00 10,554,200 21,199,580
17 กันยายน 2561 2.04 2.04 2.02 2.04 1,971,700 4,005,670
14 กันยายน 2561 2.06 2.06 2.02 2.04 4,218,400 8,612,828
13 กันยายน 2561 1.98 2.08 1.98 2.06 35,553,700 72,447,675
12 กันยายน 2561 1.91 1.99 1.90 1.96 15,268,200 29,942,596

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น