เลือกช่วงวันที่ :
จาก
ถึง

04 ธันวาคม 2563 ถึง 08 มีนาคม 2564


วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 05 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2564 )
0.83 1.01 0.80 0.93 38,366,700 35,690,398
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 08 มกราคม 2564 ถึง 04 กุมภาพันธ์ 2564 )
0.86 0.86 0.83 0.84 7,467,600 6,314,719
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
08 มีนาคม 2564 0.95 1.04 0.95 1.03 33,187,000 33,605,909
05 มีนาคม 2564 0.92 0.99 0.92 0.97 21,916,600 21,009,433
04 มีนาคม 2564 0.85 0.89 0.84 0.89 2,272,700 1,977,498
03 มีนาคม 2564 0.84 0.86 0.83 0.85 1,463,400 1,240,089
02 มีนาคม 2564 0.84 0.88 0.83 0.84 4,210,800 3,598,426
01 มีนาคม 2564 0.86 0.87 0.82 0.84 2,564,700 2,165,518
25 กุมภาพันธ์ 2564 0.87 0.89 0.86 0.86 844,000 736,079
24 กุมภาพันธ์ 2564 0.88 0.89 0.86 0.87 1,689,600 1,479,094
23 กุมภาพันธ์ 2564 0.87 0.90 0.87 0.88 2,360,700 2,080,718
22 กุมภาพันธ์ 2564 0.92 0.95 0.86 0.86 3,822,400 3,418,655
19 กุมภาพันธ์ 2564 0.98 0.98 0.93 0.93 6,575,400 6,225,746
18 กุมภาพันธ์ 2564 0.88 1.01 0.87 0.99 23,645,800 22,618,934
17 กุมภาพันธ์ 2564 0.83 0.90 0.83 0.87 3,565,300 3,089,935
16 กุมภาพันธ์ 2564 0.82 0.83 0.82 0.82 819,200 675,127
15 กุมภาพันธ์ 2564 0.82 0.83 0.80 0.82 1,416,900 1,150,792
11 กุมภาพันธ์ 2564 0.82 0.83 0.81 0.82 722,600 591,805
10 กุมภาพันธ์ 2564 0.82 0.83 0.81 0.82 282,400 231,389
09 กุมภาพันธ์ 2564 0.82 0.83 0.81 0.82 392,100 321,045
08 กุมภาพันธ์ 2564 0.84 0.84 0.82 0.82 777,200 643,578
05 กุมภาพันธ์ 2564 0.83 0.84 0.83 0.84 169,800 142,047
04 กุมภาพันธ์ 2564 0.83 0.84 0.83 0.84 87,800 73,088
03 กุมภาพันธ์ 2564 0.83 0.84 0.83 0.83 164,600 136,746
02 กุมภาพันธ์ 2564 0.84 0.84 0.83 0.83 226,300 187,992
01 กุมภาพันธ์ 2564 0.83 0.84 0.83 0.84 98,500 82,082
29 มกราคม 2564 0.84 0.84 0.83 0.83 345,300 289,302
28 มกราคม 2564 0.84 0.85 0.83 0.84 137,400 115,213
27 มกราคม 2564 0.84 0.85 0.84 0.85 295,300 249,408
26 มกราคม 2564 0.84 0.85 0.84 0.84 782,200 657,053
25 มกราคม 2564 0.84 0.85 0.84 0.85 133,500 112,442
22 มกราคม 2564 0.86 0.86 0.84 0.84 363,500 306,421
21 มกราคม 2564 0.85 0.86 0.84 0.85 438,700 371,889
20 มกราคม 2564 0.85 0.86 0.85 0.86 405,000 344,350
19 มกราคม 2564 0.85 0.86 0.84 0.85 203,300 172,629
18 มกราคม 2564 0.85 0.86 0.83 0.85 626,100 529,114
15 มกราคม 2564 0.85 0.85 0.84 0.85 1,086,600 921,294
14 มกราคม 2564 0.85 0.86 0.84 0.86 267,900 227,652
13 มกราคม 2564 0.84 0.86 0.84 0.85 353,100 300,034
12 มกราคม 2564 0.85 0.86 0.84 0.84 384,700 326,950
11 มกราคม 2564 0.86 0.86 0.84 0.85 690,400 586,855
08 มกราคม 2564 0.86 0.86 0.85 0.86 377,400 324,205
07 มกราคม 2564 0.87 0.87 0.83 0.85 1,056,600 895,068
06 มกราคม 2564 0.86 0.87 0.86 0.86 710,300 611,347
05 มกราคม 2564 0.86 0.87 0.85 0.87 1,295,500 1,110,456
04 มกราคม 2564 0.85 0.87 0.85 0.87 245,400 210,960
30 ธันวาคม 2563 0.87 0.87 0.86 0.86 139,500 120,400
29 ธันวาคม 2563 0.86 0.87 0.85 0.86 212,800 183,313
28 ธันวาคม 2563 0.86 0.87 0.85 0.86 786,400 678,475
25 ธันวาคม 2563 0.86 0.87 0.86 0.86 179,900 154,715
24 ธันวาคม 2563 0.86 0.87 0.86 0.86 410,300 355,621
23 ธันวาคม 2563 0.86 0.88 0.86 0.86 278,600 241,381
22 ธันวาคม 2563 0.85 0.85 0.84 0.85 449,400 380,529
21 ธันวาคม 2563 0.84 0.87 0.82 0.85 1,445,400 1,227,050
18 ธันวาคม 2563 0.90 0.90 0.87 0.88 677,200 595,160
17 ธันวาคม 2563 0.89 0.91 0.88 0.90 1,495,900 1,328,410
16 ธันวาคม 2563 0.86 0.89 0.85 0.89 1,643,300 1,438,521
15 ธันวาคม 2563 0.85 0.86 0.85 0.86 931,900 792,391
14 ธันวาคม 2563 0.84 0.85 0.84 0.85 791,200 672,509
09 ธันวาคม 2563 0.84 0.86 0.84 0.85 1,284,200 1,091,007
08 ธันวาคม 2563 0.85 0.85 0.84 0.85 386,300 326,937
04 ธันวาคม 2563 0.84 0.86 0.83 0.84 860,200 724,202

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น