เลือกช่วงวันที่ :
จาก
ถึง

28 เมษายน 2564 ถึง 27 กรกฎาคม 2564


วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 29 มิถุนายน 2564 ถึง 12 กรกฎาคม 2564 )
0.90 0.92 0.84 0.86 6,900,500 6,104,090
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 31 พฤษภาคม 2564 ถึง 28 มิถุนายน 2564 )
0.89 1.00 0.87 0.90 62,641,700 59,121,715
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
27 กรกฎาคม 2564 0.88 0.88 0.86 0.86 416,200 361,822
23 กรกฎาคม 2564 0.90 0.90 0.88 0.88 146,400 128,916
22 กรกฎาคม 2564 0.89 0.90 0.88 0.88 317,300 282,050
21 กรกฎาคม 2564 0.87 0.89 0.86 0.88 852,500 752,362
20 กรกฎาคม 2564 0.87 0.88 0.86 0.87 307,300 265,150
19 กรกฎาคม 2564 0.88 0.88 0.86 0.87 200,200 174,292
16 กรกฎาคม 2564 0.88 0.89 0.87 0.88 85,700 75,404
15 กรกฎาคม 2564 0.89 0.89 0.88 0.88 229,100 202,681
14 กรกฎาคม 2564 0.90 0.90 0.88 0.88 268,600 236,740
13 กรกฎาคม 2564 0.87 0.89 0.86 0.88 408,200 358,945
12 กรกฎาคม 2564 0.87 0.88 0.86 0.86 426,800 369,915
09 กรกฎาคม 2564 0.86 0.88 0.84 0.87 1,405,800 1,194,189
08 กรกฎาคม 2564 0.90 0.90 0.86 0.86 1,321,300 1,157,036
07 กรกฎาคม 2564 0.91 0.92 0.89 0.90 484,900 438,303
06 กรกฎาคม 2564 0.89 0.91 0.89 0.91 648,500 584,634
05 กรกฎาคม 2564 0.89 0.90 0.89 0.89 353,500 315,736
02 กรกฎาคม 2564 0.92 0.92 0.89 0.89 569,700 512,863
01 กรกฎาคม 2564 0.90 0.92 0.90 0.91 572,700 521,946
30 มิถุนายน 2564 0.91 0.91 0.90 0.91 479,400 432,803
29 มิถุนายน 2564 0.90 0.92 0.89 0.91 637,900 576,665
28 มิถุนายน 2564 0.89 0.90 0.88 0.90 246,500 219,203
25 มิถุนายน 2564 0.90 0.92 0.89 0.90 481,600 436,801
24 มิถุนายน 2564 0.91 0.91 0.88 0.90 1,059,200 948,770
23 มิถุนายน 2564 0.91 0.92 0.90 0.91 634,700 576,481
22 มิถุนายน 2564 0.92 0.93 0.90 0.91 918,500 840,329
21 มิถุนายน 2564 0.91 0.93 0.90 0.92 999,700 913,574
18 มิถุนายน 2564 0.93 0.93 0.91 0.93 1,713,300 1,577,221
17 มิถุนายน 2564 0.95 0.95 0.92 0.93 2,601,100 2,429,410
16 มิถุนายน 2564 0.97 0.97 0.95 0.95 1,257,300 1,206,617
15 มิถุนายน 2564 0.97 1.00 0.95 0.96 14,751,700 14,368,018
14 มิถุนายน 2564 0.95 0.99 0.94 0.96 13,634,500 13,191,133
11 มิถุนายน 2564 0.93 0.97 0.90 0.95 6,324,300 5,920,249
10 มิถุนายน 2564 0.93 0.95 0.92 0.93 3,359,200 3,115,468
09 มิถุนายน 2564 0.90 0.93 0.89 0.93 2,216,800 2,022,433
08 มิถุนายน 2564 0.91 0.92 0.90 0.90 1,130,700 1,030,915
07 มิถุนายน 2564 0.91 0.92 0.89 0.90 1,713,200 1,544,217
04 มิถุนายน 2564 0.92 0.92 0.90 0.91 1,710,900 1,562,630
02 มิถุนายน 2564 0.89 1.00 0.88 0.92 6,345,400 5,855,486
01 มิถุนายน 2564 0.89 0.89 0.88 0.88 741,100 655,404
31 พฤษภาคม 2564 0.89 0.89 0.87 0.89 802,000 707,356
28 พฤษภาคม 2564 0.89 0.89 0.88 0.88 712,500 627,401
27 พฤษภาคม 2564 0.89 0.90 0.88 0.89 1,650,800 1,466,179
25 พฤษภาคม 2564 0.87 0.89 0.87 0.89 1,505,700 1,320,511
24 พฤษภาคม 2564 0.87 0.89 0.87 0.88 1,058,800 932,320
21 พฤษภาคม 2564 0.87 0.91 0.86 0.89 4,465,200 3,948,504
20 พฤษภาคม 2564 0.86 0.88 0.85 0.86 2,447,100 2,128,947
19 พฤษภาคม 2564 0.88 0.88 0.86 0.86 3,018,700 2,625,429
18 พฤษภาคม 2564 0.88 0.88 0.86 0.88 3,107,100 2,695,404
17 พฤษภาคม 2564 0.89 0.89 0.85 0.86 3,106,000 2,692,975
14 พฤษภาคม 2564 0.88 0.91 0.85 0.88 16,925,000 14,905,942
13 พฤษภาคม 2564 1.09 1.09 0.93 0.97 36,293,600 37,309,043
12 พฤษภาคม 2564 1.03 1.07 1.03 1.06 36,679,300 38,572,757
11 พฤษภาคม 2564 1.00 1.03 0.99 1.02 6,982,200 7,075,292
10 พฤษภาคม 2564 0.99 1.00 0.98 1.00 1,869,600 1,850,902
07 พฤษภาคม 2564 1.00 1.01 0.99 0.99 3,105,000 3,103,995
06 พฤษภาคม 2564 1.01 1.01 0.98 0.99 2,728,800 2,700,959
05 พฤษภาคม 2564 1.02 1.04 0.99 1.00 5,404,000 5,457,737
30 เมษายน 2564 1.03 1.04 1.01 1.02 3,682,500 3,746,265
29 เมษายน 2564 1.01 1.04 1.00 1.02 7,855,900 8,028,866
28 เมษายน 2564 1.00 1.03 0.99 1.00 8,617,200 8,713,437

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น