เลือกช่วงวันที่ :
จาก
ถึง

10 กันยายน 2562 ถึง 04 ธันวาคม 2562


วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 07 พฤศจิกายน 2562 ถึง 20 พฤศจิกายน 2562 )
0.87 0.88 0.80 0.80 9,451,200 7,902,430
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 08 ตุลาคม 2562 ถึง 06 พฤศจิกายน 2562 )
1.08 1.11 0.86 0.86 73,965,800 71,531,959
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
04 ธันวาคม 2562 0.86 0.87 0.85 0.86 564,700 490,681
03 ธันวาคม 2562 0.86 0.87 0.85 0.86 634,800 545,678
02 ธันวาคม 2562 0.87 0.88 0.86 0.86 632,100 551,388
29 พฤศจิกายน 2562 0.86 0.87 0.85 0.87 1,039,000 894,574
28 พฤศจิกายน 2562 0.85 0.89 0.85 0.86 3,742,700 3,240,508
27 พฤศจิกายน 2562 0.82 0.87 0.82 0.85 3,496,700 2,972,863
26 พฤศจิกายน 2562 0.83 0.83 0.82 0.82 229,800 190,630
25 พฤศจิกายน 2562 0.81 0.83 0.81 0.82 62,300 51,429
22 พฤศจิกายน 2562 0.82 0.82 0.80 0.81 1,710,200 1,390,659
21 พฤศจิกายน 2562 0.83 0.83 0.80 0.81 290,200 236,804
20 พฤศจิกายน 2562 0.82 0.83 0.80 0.80 286,300 232,095
19 พฤศจิกายน 2562 0.82 0.83 0.81 0.81 555,800 457,334
18 พฤศจิกายน 2562 0.80 0.82 0.80 0.81 510,900 415,705
15 พฤศจิกายน 2562 0.83 0.83 0.80 0.80 2,286,500 1,857,401
14 พฤศจิกายน 2562 0.86 0.86 0.83 0.83 2,600,900 2,175,327
13 พฤศจิกายน 2562 0.86 0.87 0.85 0.85 612,500 524,210
12 พฤศจิกายน 2562 0.87 0.87 0.85 0.86 485,500 417,299
11 พฤศจิกายน 2562 0.87 0.87 0.86 0.86 472,200 406,824
08 พฤศจิกายน 2562 0.87 0.88 0.86 0.86 707,400 610,586
07 พฤศจิกายน 2562 0.87 0.88 0.86 0.86 933,200 805,649
06 พฤศจิกายน 2562 0.88 0.88 0.86 0.86 1,580,800 1,365,947
05 พฤศจิกายน 2562 0.88 0.89 0.87 0.87 842,700 736,970
04 พฤศจิกายน 2562 0.88 0.89 0.87 0.87 1,424,000 1,249,950
01 พฤศจิกายน 2562 0.88 0.91 0.87 0.87 3,767,300 3,351,574
31 ตุลาคม 2562 0.90 0.90 0.87 0.87 1,708,300 1,506,190
30 ตุลาคม 2562 0.90 0.91 0.89 0.91 597,600 537,844
29 ตุลาคม 2562 0.91 0.92 0.89 0.89 1,448,200 1,307,167
28 ตุลาคม 2562 0.89 0.90 0.88 0.90 1,054,000 938,031
25 ตุลาคม 2562 0.90 0.91 0.88 0.89 1,869,500 1,676,545
24 ตุลาคม 2562 0.93 0.93 0.90 0.90 753,700 686,549
22 ตุลาคม 2562 0.92 0.93 0.90 0.92 1,067,400 974,949
21 ตุลาคม 2562 0.93 0.93 0.91 0.92 905,500 834,089
18 ตุลาคม 2562 0.94 0.94 0.91 0.93 2,371,200 2,192,853
17 ตุลาคม 2562 0.93 0.94 0.92 0.93 1,871,400 1,738,976
16 ตุลาคม 2562 0.93 0.97 0.91 0.92 8,420,500 7,797,961
15 ตุลาคม 2562 1.00 1.00 0.92 0.92 11,405,600 10,813,985
11 ตุลาคม 2562 1.00 1.01 0.97 0.99 4,043,700 4,004,142
10 ตุลาคม 2562 0.98 1.02 0.97 0.99 8,316,500 8,347,627
09 ตุลาคม 2562 1.07 1.08 0.95 0.98 12,064,400 12,235,699
08 ตุลาคม 2562 1.08 1.11 1.08 1.08 8,453,500 9,234,911
07 ตุลาคม 2562 1.11 1.11 1.08 1.09 14,059,100 15,386,712
04 ตุลาคม 2562 1.07 1.13 1.04 1.11 35,956,800 39,332,454
03 ตุลาคม 2562 1.10 1.15 1.07 1.07 72,451,000 80,773,720
02 ตุลาคม 2562 1.07 1.09 1.06 1.08 26,820,700 28,821,853
01 ตุลาคม 2562 0.97 1.13 0.97 1.09 64,059,900 68,908,064
30 กันยายน 2562 0.94 0.96 0.94 0.96 572,100 542,485
27 กันยายน 2562 0.94 0.94 0.93 0.94 783,700 732,798
26 กันยายน 2562 0.94 0.94 0.93 0.94 389,500 366,070
25 กันยายน 2562 0.93 0.97 0.93 0.93 2,688,400 2,552,056
24 กันยายน 2562 0.94 0.94 0.92 0.94 363,100 338,625
23 กันยายน 2562 0.93 0.94 0.92 0.94 236,300 219,444
20 กันยายน 2562 0.92 0.93 0.92 0.93 621,400 573,314
19 กันยายน 2562 0.92 0.93 0.92 0.92 847,800 784,400
18 กันยายน 2562 0.94 0.94 0.92 0.92 398,600 369,949
17 กันยายน 2562 0.93 0.95 0.92 0.93 1,252,200 1,170,619
16 กันยายน 2562 0.94 0.95 0.93 0.93 936,100 882,232
13 กันยายน 2562 0.94 0.95 0.93 0.94 1,009,500 949,273
12 กันยายน 2562 0.95 0.95 0.94 0.94 383,900 361,445
11 กันยายน 2562 0.95 0.95 0.94 0.94 515,700 487,817
10 กันยายน 2562 0.97 0.97 0.95 0.95 1,552,500 1,478,150

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น