เลือกช่วงวันที่ :
จาก
ถึง

27 พฤษภาคม 2562 ถึง 22 สิงหาคม 2562


วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 24 กรกฎาคม 2562 ถึง 07 สิงหาคม 2562 )
1.04 1.08 0.96 0.99 55,037,000 56,355,458
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 25 มิถุนายน 2562 ถึง 23 กรกฎาคม 2562 )
1.19 1.19 1.03 1.03 69,002,400 76,992,006
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
22 สิงหาคม 2562 1.01 1.04 1.00 1.00 9,961,500 10,152,910
21 สิงหาคม 2562 0.88 1.02 0.88 1.00 19,855,300 19,152,307
20 สิงหาคม 2562 0.91 0.92 0.88 0.88 1,690,500 1,513,508
19 สิงหาคม 2562 0.87 0.92 0.87 0.92 4,244,700 3,828,288
16 สิงหาคม 2562 0.85 0.89 0.85 0.87 2,822,500 2,476,737
15 สิงหาคม 2562 0.82 0.87 0.82 0.85 1,507,200 1,264,162
14 สิงหาคม 2562 0.90 0.92 0.83 0.85 5,894,200 5,166,848
13 สิงหาคม 2562 0.97 0.98 0.90 0.90 4,018,500 3,751,827
09 สิงหาคม 2562 0.99 1.00 0.97 0.97 830,300 814,341
08 สิงหาคม 2562 1.00 1.00 0.98 0.98 940,600 929,043
07 สิงหาคม 2562 0.99 1.03 0.97 0.99 6,097,400 6,161,686
06 สิงหาคม 2562 0.98 0.99 0.98 0.98 1,198,700 1,177,077
05 สิงหาคม 2562 0.99 1.00 0.98 0.98 1,218,100 1,206,393
02 สิงหาคม 2562 1.01 1.02 0.97 0.99 2,778,200 2,772,159
01 สิงหาคม 2562 1.02 1.05 1.01 1.01 5,101,000 5,246,376
31 กรกฎาคม 2562 1.04 1.05 1.01 1.01 5,751,800 5,889,115
30 กรกฎาคม 2562 0.96 1.08 0.96 1.04 22,659,300 23,715,151
26 กรกฎาคม 2562 0.96 0.98 0.96 0.96 2,607,700 2,511,870
25 กรกฎาคม 2562 1.01 1.02 0.98 0.98 5,438,200 5,432,578
24 กรกฎาคม 2562 1.04 1.05 1.01 1.02 2,186,600 2,243,053
23 กรกฎาคม 2562 1.07 1.07 1.03 1.03 2,970,300 3,099,728
22 กรกฎาคม 2562 1.06 1.07 1.05 1.05 1,426,300 1,509,381
19 กรกฎาคม 2562 1.06 1.06 1.05 1.06 1,697,800 1,794,841
18 กรกฎาคม 2562 1.07 1.07 1.05 1.06 1,684,300 1,781,407
17 กรกฎาคม 2562 1.08 1.09 1.06 1.06 2,591,600 2,770,472
15 กรกฎาคม 2562 1.08 1.11 1.07 1.08 6,368,200 6,955,521
12 กรกฎาคม 2562 1.09 1.10 1.07 1.07 1,982,800 2,143,439
11 กรกฎาคม 2562 1.07 1.11 1.07 1.10 7,244,400 7,949,690
10 กรกฎาคม 2562 1.07 1.09 1.07 1.07 737,000 793,603
09 กรกฎาคม 2562 1.10 1.10 1.08 1.08 1,250,200 1,357,717
08 กรกฎาคม 2562 1.09 1.10 1.09 1.09 1,204,900 1,317,720
05 กรกฎาคม 2562 1.11 1.11 1.09 1.09 2,367,500 2,598,841
04 กรกฎาคม 2562 1.12 1.14 1.11 1.11 4,763,200 5,349,413
03 กรกฎาคม 2562 1.10 1.12 1.09 1.11 5,355,100 5,912,086
02 กรกฎาคม 2562 1.14 1.14 1.10 1.10 4,918,900 5,486,252
01 กรกฎาคม 2562 1.16 1.17 1.14 1.14 2,991,200 3,444,544
28 มิถุนายน 2562 1.15 1.19 1.15 1.15 6,045,000 7,048,731
27 มิถุนายน 2562 1.15 1.18 1.15 1.15 3,042,900 3,542,602
26 มิถุนายน 2562 1.18 1.18 1.16 1.16 7,240,200 8,450,799
25 มิถุนายน 2562 1.19 1.19 1.18 1.18 3,120,600 3,685,219
24 มิถุนายน 2562 1.20 1.20 1.18 1.19 1,437,700 1,710,557
21 มิถุนายน 2562 1.19 1.20 1.19 1.19 1,533,100 1,838,073
20 มิถุนายน 2562 1.20 1.21 1.19 1.20 3,438,200 4,104,682
19 มิถุนายน 2562 1.20 1.21 1.19 1.20 3,852,500 4,618,669
18 มิถุนายน 2562 1.20 1.20 1.19 1.19 3,033,000 3,623,170
17 มิถุนายน 2562 1.21 1.22 1.19 1.19 5,066,400 6,096,473
14 มิถุนายน 2562 1.20 1.22 1.19 1.20 1,655,100 1,992,369
13 มิถุนายน 2562 1.20 1.21 1.19 1.19 1,653,400 1,984,220
12 มิถุนายน 2562 1.21 1.21 1.19 1.20 1,634,900 1,961,805
11 มิถุนายน 2562 1.19 1.23 1.18 1.21 9,662,600 11,685,510
10 มิถุนายน 2562 1.20 1.21 1.19 1.19 1,972,300 2,357,278
07 มิถุนายน 2562 1.22 1.22 1.19 1.19 1,959,200 2,349,512
06 มิถุนายน 2562 1.22 1.22 1.20 1.21 2,290,200 2,754,303
05 มิถุนายน 2562 1.22 1.22 1.20 1.20 1,945,700 2,345,900
04 มิถุนายน 2562 1.19 1.22 1.19 1.22 2,899,900 3,509,140
31 พฤษภาคม 2562 1.22 1.23 1.18 1.20 11,479,500 13,819,714
30 พฤษภาคม 2562 1.21 1.23 1.20 1.21 9,556,900 11,604,668
29 พฤษภาคม 2562 1.22 1.25 1.21 1.21 9,065,900 11,173,092
28 พฤษภาคม 2562 1.27 1.27 1.21 1.22 16,621,800 20,474,687
27 พฤษภาคม 2562 1.26 1.29 1.26 1.27 10,456,900 13,329,041

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น