เลือกช่วงวันที่ :
จาก
ถึง

16 มีนาคม 2564 ถึง 17 มิถุนายน 2564


วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 19 พฤษภาคม 2564 ถึง 02 มิถุนายน 2564 )
0.88 1.00 0.85 0.92 22,747,300 20,267,537
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 19 เมษายน 2564 ถึง 18 พฤษภาคม 2564 )
0.97 1.09 0.85 0.88 176,172,700 177,385,853
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
17 มิถุนายน 2564 0.95 0.95 0.92 0.93 2,601,100 2,429,410
16 มิถุนายน 2564 0.97 0.97 0.95 0.95 1,257,300 1,206,617
15 มิถุนายน 2564 0.97 1.00 0.95 0.96 14,751,700 14,368,018
14 มิถุนายน 2564 0.95 0.99 0.94 0.96 13,634,500 13,191,133
11 มิถุนายน 2564 0.93 0.97 0.90 0.95 6,324,300 5,920,249
10 มิถุนายน 2564 0.93 0.95 0.92 0.93 3,359,200 3,115,468
09 มิถุนายน 2564 0.90 0.93 0.89 0.93 2,216,800 2,022,433
08 มิถุนายน 2564 0.91 0.92 0.90 0.90 1,130,700 1,030,915
07 มิถุนายน 2564 0.91 0.92 0.89 0.90 1,713,200 1,544,217
04 มิถุนายน 2564 0.92 0.92 0.90 0.91 1,710,900 1,562,630
02 มิถุนายน 2564 0.89 1.00 0.88 0.92 6,345,400 5,855,486
01 มิถุนายน 2564 0.89 0.89 0.88 0.88 741,100 655,404
31 พฤษภาคม 2564 0.89 0.89 0.87 0.89 802,000 707,356
28 พฤษภาคม 2564 0.89 0.89 0.88 0.88 712,500 627,401
27 พฤษภาคม 2564 0.89 0.90 0.88 0.89 1,650,800 1,466,179
25 พฤษภาคม 2564 0.87 0.89 0.87 0.89 1,505,700 1,320,511
24 พฤษภาคม 2564 0.87 0.89 0.87 0.88 1,058,800 932,320
21 พฤษภาคม 2564 0.87 0.91 0.86 0.89 4,465,200 3,948,504
20 พฤษภาคม 2564 0.86 0.88 0.85 0.86 2,447,100 2,128,947
19 พฤษภาคม 2564 0.88 0.88 0.86 0.86 3,018,700 2,625,429
18 พฤษภาคม 2564 0.88 0.88 0.86 0.88 3,107,100 2,695,404
17 พฤษภาคม 2564 0.89 0.89 0.85 0.86 3,106,000 2,692,975
14 พฤษภาคม 2564 0.88 0.91 0.85 0.88 16,925,000 14,905,942
13 พฤษภาคม 2564 1.09 1.09 0.93 0.97 36,293,600 37,309,043
12 พฤษภาคม 2564 1.03 1.07 1.03 1.06 36,679,300 38,572,757
11 พฤษภาคม 2564 1.00 1.03 0.99 1.02 6,982,200 7,075,292
10 พฤษภาคม 2564 0.99 1.00 0.98 1.00 1,869,600 1,850,902
07 พฤษภาคม 2564 1.00 1.01 0.99 0.99 3,105,000 3,103,995
06 พฤษภาคม 2564 1.01 1.01 0.98 0.99 2,728,800 2,700,959
05 พฤษภาคม 2564 1.02 1.04 0.99 1.00 5,404,000 5,457,737
30 เมษายน 2564 1.03 1.04 1.01 1.02 3,682,500 3,746,265
29 เมษายน 2564 1.01 1.04 1.00 1.02 7,855,900 8,028,866
28 เมษายน 2564 1.00 1.03 0.99 1.00 8,617,200 8,713,437
27 เมษายน 2564 1.00 1.03 0.99 1.00 9,969,000 10,073,868
26 เมษายน 2564 0.98 1.02 0.98 0.99 4,066,500 4,067,981
23 เมษายน 2564 1.01 1.02 0.99 0.99 2,300,800 2,298,625
22 เมษายน 2564 1.05 1.07 1.00 1.00 9,671,800 10,002,163
21 เมษายน 2564 1.01 1.06 1.00 1.03 10,592,200 10,930,133
20 เมษายน 2564 0.99 1.01 0.98 0.99 1,042,100 1,040,760
19 เมษายน 2564 0.97 1.00 0.96 0.97 2,174,100 2,118,749
16 เมษายน 2564 1.00 1.00 0.94 0.97 1,515,500 1,457,158
12 เมษายน 2564 0.98 0.99 0.97 0.98 1,245,300 1,215,242
09 เมษายน 2564 0.99 1.03 0.99 0.99 4,354,500 4,398,219
08 เมษายน 2564 0.96 1.01 0.96 0.99 3,620,200 3,570,961
07 เมษายน 2564 1.04 1.04 0.98 0.98 5,059,100 5,101,370
05 เมษายน 2564 1.05 1.05 1.02 1.04 2,017,900 2,088,933
02 เมษายน 2564 1.03 1.05 1.02 1.04 3,732,500 3,877,194
01 เมษายน 2564 1.03 1.04 1.02 1.02 2,875,700 2,955,154
31 มีนาคม 2564 1.03 1.05 1.02 1.02 7,608,000 7,811,505
30 มีนาคม 2564 1.04 1.07 1.01 1.02 9,770,600 10,138,288
29 มีนาคม 2564 1.03 1.08 1.03 1.03 8,082,900 8,466,095
26 มีนาคม 2564 1.03 1.12 1.02 1.02 22,780,900 24,264,288
25 มีนาคม 2564 1.05 1.07 1.02 1.02 5,580,100 5,848,211
24 มีนาคม 2564 1.04 1.06 1.03 1.03 5,327,300 5,561,085
23 มีนาคม 2564 1.06 1.08 1.03 1.04 7,240,000 7,635,837
22 มีนาคม 2564 1.01 1.09 0.99 1.04 19,547,900 20,471,555
19 มีนาคม 2564 1.00 1.04 1.00 1.00 6,472,400 6,585,969
18 มีนาคม 2564 0.99 1.02 0.97 0.99 3,933,000 3,935,137
17 มีนาคม 2564 1.00 1.01 0.97 0.99 1,590,800 1,573,812
16 มีนาคม 2564 1.03 1.03 1.00 1.00 2,134,100 2,158,065

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น