ปรับปรุงเมื่อ: 29 มกราคม 2563 09:32

ราคาล่าสุด

0.75

เปลี่ยนแปลง (%)

- (-%)

ปริมาณ (หุ้น)

-

มูลค่าการซื้อขาย (บาท)

0

ราคาเปิด

-

วันก่อนหน้า

0.75

ต่ำสุด

-

สูงสุด

-

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

0.75 / 10,000

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

0.75 / 33,000

ช่วงราคาระหว่างวัน

- - -

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

0.75 - 1.42