ปรับปรุงเมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2562 16:38

ราคาล่าสุด

1.03

เปลี่ยนแปลง (%)

-0.02 (-1.90%)

ปริมาณ (หุ้น)

18,069,600

มูลค่าการซื้อขาย (บาท)

18,518,088

ราคาเปิด

1.02

วันก่อนหน้า

1.05

ต่ำสุด

1.01

สูงสุด

1.04

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

1.02 / 1,014,800

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

1.03 / 1,058,400

ช่วงราคาระหว่างวัน

1.01 - 1.04

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

0.64 - 2.96