ปรับปรุงเมื่อ: 23 สิงหาคม 2562 09:57

ราคาล่าสุด

1.00

เปลี่ยนแปลง (%)

- (-%)

ปริมาณ (หุ้น)

-

มูลค่าการซื้อขาย (บาท)

0

ราคาเปิด

-

วันก่อนหน้า

1.00

ต่ำสุด

-

สูงสุด

-

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

- / 2,000

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

- / 117,000

ช่วงราคาระหว่างวัน

- - -

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

0.64 - 2.54