ปรับปรุงเมื่อ: 04 ธันวาคม 2563 16:37

ราคาล่าสุด

0.84

เปลี่ยนแปลง (%)

+0.01 (1.20%)

ปริมาณ (หุ้น)

860,200

มูลค่าการซื้อขาย (บาท)

724,202

ราคาเปิด

0.84

วันก่อนหน้า

0.83

ต่ำสุด

0.83

สูงสุด

0.86

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

0.84 / 37,700

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

0.85 / 157,900

ช่วงราคาระหว่างวัน

0.83 - 0.86

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

0.50 - 0.96