ปรับปรุงเมื่อ: 23 กันยายน 2564 16:35

ราคาล่าสุด

1.03

เปลี่ยนแปลง (%)

- (-%)

ปริมาณ (หุ้น)

-

มูลค่าการซื้อขาย (บาท)

0

ราคาเปิด

-

วันก่อนหน้า

1.03

ต่ำสุด

-

สูงสุด

-

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

- / -

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

- / -

ช่วงราคาระหว่างวัน

- - -

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

0.75 - 1.12