นักลงทุนสัมพันธ์

CPT

0.84THB

เปลี่ยนแปลง (%):
-0.01 (-1.18%)

ปริมาณ (หุ้น):
85,400

มูลค่าการซื้อขาย (บาท):
71,810

ปรับปรุงเมื่อ 10 สิงหาคม 2565 11:29

+

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม (หน่วย: ล้านบาท)