นักลงทุนสัมพันธ์

CPT

1.00THB

เปลี่ยนแปลง (%):
-0.01 (-0.99%)

ปริมาณ (หุ้น):
2,005,000

มูลค่าการซื้อขาย (บาท):
2,014,085

ปรับปรุงเมื่อ 18 มกราคม 2565 12:23

+

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม (หน่วย: ล้านบาท)