นักลงทุนสัมพันธ์

CPT

0.72THB

เปลี่ยนแปลง (%):
- (-%)

ปริมาณ (หุ้น):
68,100

มูลค่าการซื้อขาย (บาท):
49,059

ปรับปรุงเมื่อ 30 พฤษภาคม 2566 16:19

+

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม (หน่วย: ล้านบาท)