นักลงทุนสัมพันธ์

CPT

0.84THB

เปลี่ยนแปลง (%):
+0.01 (1.20%)

ปริมาณ (หุ้น):
439,500

มูลค่าการซื้อขาย (บาท):
368,223

ปรับปรุงเมื่อ 24 พฤษภาคม 2565 16:39

+

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม (หน่วย: ล้านบาท)