นักลงทุนสัมพันธ์

CPT

0.87THB

เปลี่ยนแปลง (%):
-0.01 (-1.14%)

ปริมาณ (หุ้น):
517,700

มูลค่าการซื้อขาย (บาท):
452,455

ปรับปรุงเมื่อ 29 มิถุนายน 2565 16:35

+

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม (หน่วย: ล้านบาท)