นักลงทุนสัมพันธ์

CPT

0.85THB

เปลี่ยนแปลง (%):
+0.03 (3.66%)

ปริมาณ (หุ้น):
3,786,900

มูลค่าการซื้อขาย (บาท):
3,140,347

ปรับปรุงเมื่อ 29 กันยายน 2565 16:37

+

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม (หน่วย: ล้านบาท)