นักลงทุนสัมพันธ์

CPT

0.76THB

เปลี่ยนแปลง (%):
- (-%)

ปริมาณ (หุ้น):
586,800

มูลค่าการซื้อขาย (บาท):
446,004

ปรับปรุงเมื่อ 03 กุมภาพันธ์ 2566 16:37

+

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม (หน่วย: ล้านบาท)