โปรดระบุรายละเอียดต่อไปนี้สำหรับการกระทำผิดที่ร้ายแรง หรือการฝ่าฝืนหรือสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือระเบียบที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ โปรดทราบว่าคุณอาจได้รับการร้องขอให้ช่วยในการตรวจสอบหากจำเป็น

(ไฟล์ขนาดไม่เกิน 2MB และนามสกุล .doc, .docx, และ .pdf เท่านั้น)