นักลงทุนสัมพันธ์

CPT

1.00THB

เปลี่ยนแปลง (%):
- (-%)

ปริมาณ (หุ้น):
14,100,800

มูลค่าการซื้อขาย (บาท):
14,233,585

ปรับปรุงเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2564 16:36

+

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม (หน่วย: ล้านบาท)