นักลงทุนสัมพันธ์

CPT

0.70THB

เปลี่ยนแปลง (%):
-0.01 (-1.41%)

ปริมาณ (หุ้น):
61,200

มูลค่าการซื้อขาย (บาท):
42,948

ปรับปรุงเมื่อ 22 มีนาคม 2566 16:38

+

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม (หน่วย: ล้านบาท)