คุณผกามาศ ฉิมเล็ก

เลขานุการบริษัท
ที่อยู่ : เลขที่ 230/7 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-954-2590-2, 02-954-2630-2

แบบฟอร์มติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

หากท่านต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลทางด้านการลงทุน กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง ทางทีมงานจะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุด