วันที่คณะกรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล เงินปันผล (ต่อหุ้น) วันผลประกอบการ
22/02/66 - - งดจ่ายเงินปันผล 0.00 01/01/65 - 31/12/65
17/02/65 - - งดจ่ายเงินปันผล 0.00 01/01/64 - 31/12/64
18/02/64 15/03/64 25/05/64 เงินสด 0.02 01/01/63 - 31/12/63
26/02/63 - - งดจ่ายเงินปันผล 0.00 01/01/62 - 31/12/62
27/02/62 20/03/62 24/05/62 เงินสด 0.012 01/01/61 - 31/12/61
19/02/61 05/03/61 08/05/61 เงินสด 0.14 01/01/60 - 31/12/60