ปรับปรุงเมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2564 16:36

ราคาล่าสุด

1.00

เปลี่ยนแปลง (%)

- (-%)

ปริมาณ (หุ้น)

14,100,800

มูลค่าการซื้อขาย (บาท)

14,233,585

ราคาเปิด

1.01

วันก่อนหน้า

1.00

ต่ำสุด

0.99

สูงสุด

1.03

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

0.99 / 966,500

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

1.00 / 256,900

ช่วงราคาระหว่างวัน

0.99 - 1.03

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

0.79 - 1.21